در آستانه سفر مهرانه حضرت آقا (روحی فداه) به سرزمین آفتاب؛خراسان شمالی،به پیشنهاد یک دوست،سقف سالن های ورزشی اطراف استادیوم را به این شعار مزین کردیم:

صل علی محمد//نایب مهدی آمد...

و‌ آفتاب بر می آید...