شاید شما هم مثل من قبول داشتید که اوضاع سینمای ایران مدتهاست برفکی است.تصویر زیر برای آنهایی است که هنوز باور نکردند سینمای ایران از سال 76 به بعد،ریغ رحمت را سرکشید و برفکی شد!

 

این هم از جدید ترین شاهکار خانم بازیگر فراری.راستی یادتون خانه سینمای ها چقدر از برگشتن این خانم به ایرن استقبال می کردن.گلشیفته فراهانی که با بازی در فیلمی ضد ایرانی،ویزای حضور در غرب را گرفت،این روزها به خودنمایی...(هرچه می خواهید بخوانید)روی آورده .این هم نمونه عکس عریان گلشیفته فراهانی در جلد مجله فیگاروی فرانسه.خوش بحال مدافعان خانه سینما!!!