مراسم استقبال از شهدای گمنام،

دوشنبه(امروز)ساعت 3 بعد از ظهر

میدان آزادگان(مهمانسرا)