چند روز بعد از دیدار حضرت آقا با جوانان استان که من افتخار اجرای برنامه را به عهده داشتم،توی یکی از کلاسهای دانشگاه حکیمان یکی از دانشجو ها گفت:استاد! خوش به حالتون که از نزدیک آقا رو دیدید.مگه لذتی بالاتر از این توی دنیا هست؟

یه کم فکر کردم گفتم:بله هست.

با تعجب گفت:چی؟

گفتم وقتی به آقا بگی،"آقا جان سلام"

حضرت آقا هم با همان لبخند دوست داشتنی و ابهت بی نظیر،در کمال ادب به من کمترین بگویند:علیکم السلام.