الحمدلله،بعد از قریب به 10 ماه،چند روز پیش نگارش‌پایان نامه مقطع ارشدم،به پایان رسید.شاید برای اولین بار است که موضوعی در باب"فراماسیونری در مناطق ایران"در قالب یک پژوهش دانشگاهی،آماده دفاع شده است.

به این وسیله مراتب سپاس و امتنان خود را از بارگاه حضرت باری تعالی، اساتید گرانقدر،دوستان ارزشمند و خانواده عزیزم،که در طول مراحل سخت نگارش پایان نامه به یاریم شتافتند،اعلام میدارم.

ان شاءالله در جلسه دفاعیه پایان نامه ام که پژوهشی است پیرامون "نفوذ فراماسیونها در خراسان"،شاهد حضور سروران ارجمند و دوستان شفیق باشم.