اولین نگاه ... 

سلامِ وادیُالسلام به حضرت مولا...

در انتظار اتاق،نه کلید اتاق...

 

بَخّن بَخّن یا مسلم، بَخّن بَخّن یا مختار

 

منزلی که مُهیای موزه میشود 

 

همه چیزش خوب بود...

 

 به زودی مجموعه جدید اضافه خواهد شد،زحمت بکشید

نظر بدید هم بد نیست...