راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه هرسال مهم است.اما بعضی از سال‌ها ویژه است.سال 86 هم یکی از آن سال ها‌ی ویژه بود.چند روز بعد،در اسفندماه همان سال،انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش بود و تبلیغات گسترده دشمنان برای عدم حضور مردم،بیداد می‌کرد.

روز قبل از راهپیمایی،مدیرکل رسانه ملی در استان از من خواست،تیم برنامه ساز رادیو را در مسیر راهپیمایی مستقر کرده و برنامه را به صورت زنده از همانجا برای مردم ارسال کنیم.ما هم یا علی گفتیم و شروع کردیم...

یادش بخیر...

مثل همیشه همه با انجام این کار مخالف بودند، جز من و بچه های صبح و صبا.

جالب بود که روز برگزاری مراسم و بعد از تقدیر ویژه همه مسئولان استان از این اقدام انقلابی بچه های رادیو،دوستان مخالف برای گرفتن عکس در این جایگاه از هم سبقت می‌گرفتند!!!