بی خیال دعواهای بچه گانه کودکانی که حالا رئیس شدند...

بی خیال گرانی و اقتصاد فلج شده...

بی خیال مترسک های انحراف و فتنه...

بی خیال اوباما و سگهایش در منطقه...

آقا جان فردا فقط به عشق شما می آئیم....