حاج آقا مصطفی خامنه ای فرزند برزگوار حضرت آقا در سوگ ابو الزوجه،حضرت آیت الله العظمی خوشوقت(قدس الله نفسه الزکیه)