بد جور دلم هوای کربلایت را کرده ارباب

هوای حسین کرده این دل بیچاره.

شب عرفه.اذن حضرت سقا.هروله بین الحرمین....

چه صفایی داشت آن شب بی نظیر

آقا جان! حالا هم دلم گرفته.درست مثل همان شب.می‌خواهم بسپارم به شما.

دلم را.دنیایم را.آدمهایش را...

می سپارم به همان لحظه اول نگاه ضریحتان.

می سپارم به باب القبله...

از شما که چیزی کم نمی‌شود آقای خوبم،اگر دو رکعت نماز حرم میهمانم کنی.