شخصی موقع جان دادن ، هنگامی که همه به او می گفتند اشهد را بگو ، می گفت:
نمی گویم ،نشکن
نمی گویم ،نشکن 

از دنیا رفت...

شخصی او را در خواب دید و از او پرسید :چرا اشهدت را نگفتی ؟
 
آن مرده گفت :
 
آینه ای داشتم که عجیب او را دوست داشتم هنگام مرگ شیطان با سنگی در دست آمد و گفت :

اگر اشهدت را بگویی این آینه را می شکنم ...

 ...

 می خواهم دیگر هیچ تعلقی در این دنیا نداشته باشم.هیچ چیز و هیچ کس این دنیا را دوست نداشته باشم، تا لحظه مرگ راحت بگویم...

اشهد ان لا اله الا الله

اشهد ان محمد رسول الله

اشهد ان علی ولی الله

و اشهد ان فاطمة الزهراء بنت رسول الله،عصمة الله الکبری و حجة الله علی الحجج...

به قول سید شهیدان اهل قلم،شهید آوینی:
 
 مومن اگر وابستگی داشته باشد نمی تواند قیام کند و عصر ما عصر قیام است.