کاروان به کربلا رسیده بود.

همه مشتاق دیدن صحن و سرای ارباب بودند.

اما...

اما انگار رسم این است که اول چشمت به گلدسته های حرم سقا بیفتد و بعد در پناهش بگویی:

السلام علیک یا اباعبدالله

و باید به یاد آن دستهایی که بر زمین افتاد،حالا به این مناره های باعظمت سلام کنی...