مرقد مطهر حضرت سکینه (سلام علیها) در خرابه شام،به دست تروریستهای وهابی تخریب شد.

گویا پایان ندارد غصه های این خاندان مظلوم...

سوریه هم یک سید حسن نصرالله میخواهد.

یک حاج ابراهیم همت.

یک احمد متوسلیان.

یک مرد...