دیدار جوانان عاشورایی خراسان شمالی با نایب المهدی(عج)

باید برای سلام و علیک با مقتدا ذکری می‌گفتم...

زیر لب می خواندم:السلام علیک یا ولی الله...

لحظه ورود حضرت آقا فرا رسیده بود

از کنج آن جایگاه زیبا نوری از جلوه های جمال الهی برافراشته شد

جمعیت یک صدا می‌گفت:صل علی محمد.نایب مهدی آمد

و من...

با نگاهی بارانی محو تماشای مقتدا.

و من حالا چقدر به مقتدا نزدیک بودم!

و این تصویر همه خاطره من از آن روز ولایی را زنده کرد.