بی مقدمه باید گفت،وقتی پشت درب خانه هیزم جمع کردند

وقتی با لگدهای قنفذ کمر بانوی دین راشکستند

وقتی دستهای مولا را بستند

وقتی حسن و حسین را یتیم کردند

وقتی زینب سه ساله را در عزای مادر نشاندند...

دنیا همه اینها را ثبت کرد تا...

تا امروز

من و تو بفهمیم زهرا سلام الله علیها اولین خالق حماسه سیاسی است.

و حماسه سیاسی جهاد فاطمی می خواهد.

یعنی دفاع از آرمان ولایت.یعنی گذشتن از خود برای ولی خدا

و این بود حماسه زهرای اطهر.