مراسم استقبال و تشییع شهید گمنام هم زمان با سالروزشهادت

حضرت صدیقه طاهره (سلام الله علیها)