جملات نابی که فقط حضرت آقا توان گفتنش را دارند

نمازجمعه تاریخی 14 بهمن ماه امسال و خطبه های طوفانی مقام عظمای ولایت،یکبار دیگر قدرت برتر و بی چون چرای ناخدای کشتی انقلاب را در بیان جملات قاطع و استراتژی تهدید در مقابل تهدید،نمودار ساخت.آنچه در ادامه می آید بخشهایی از برخی جملات ناب حضرت آقا است که یقیناً هیچ کس در دنیا توان بیان چنین جملاتی را نداشته و نخواهد داشت.این هم برگی دیگر از کتاب زرین ولایت فقیه است که بعد از امام راحل عظیم الشأن،اینک از حنجره علی وار جانشین بر حقش بر جان دل می نشیند.

 

قدرت اراده ایران در جنگهای 33و22 روزه؛

...من همین جا به این مناسبت، این جمله را عرض بکنم: حکام بحرین ادعا کردند که ایران در قضایاى بحرین دخالت میکند. این دروغ است. نه، ما دخالت نمیکنیم. ما آنجائى که دخالت کنیم، صریح میگوئیم. ما در قضایاى ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم؛ نتیجه‌اش هم پیروزى جنگ سى و سه روزه و پیروزى جنگ بیست و دو روزه بود.

توان ایران در کنترل اوضاع بحرین؛

ما اگر در بحرین دخالت میکردیم، اوضاع در بحرین جور دیگرى میشد!

رئیس جمهور فرانسه،بازی دست امریکا؛

این آقائى که امروز در فرانسه سر کار است، حرفهاى آمریکا را رله میکند؛ همان حرفهائى را که آنها میخواهند، آنچه که در دل آنهاست، تکرار میکند؛ شده تابع محض! خب، این ضعف است. کار اروپا به اینجا رسیده است. این فرانسه است؛ کشورهاى دیگر اروپائى هم به طریق اولى‌ همین طورند. این ضعف این دستگاه‌هاست.

تحریم هایی که به نفع ماست؛

جهت دومى که این تحریمها به نفع ماست، این است که اینها همین طور مرتباً در تبلیغاتشان میگویند ما این تحریمها را میخواهیم بر ایران اعمال کنیم تا ایران را وادار به عقب‌نشینى کنیم؛ حالا مثلاً در قضیه‌ى هسته‌اى. پس همه‌ى دنیا فهمیدند که این تحریمها براى فشار بر ایران، براى عقب‌نشینى در قضیه‌ى هسته‌اى و قضایاى دیگر است. خب، وقتى ما عقب‌نشینى نکردیم، چه اتفاقى مى‌افتد؟ این تحریمها براى این است که ایران را وادار به عقب‌نشینى کنند، ایران هم که عقب‌نشینى نخواهد کرد؛ نتیجه این میشود که هیبت غرب و هیبت تهدیدهاى غرب در چشم این ملتهاى منطقه که قیام کردند، میشکند و عزت ملت ایران و قدرت ملت ایران در چشم اینها زیاد میشود؛ و این به نفع ماست. بنابراین، این تحریمها براى ضربه زدن به ماست، اما از این دو جهتى که عرض کردم، در واقع خدمت به ماست.

همه گزینه ها روی میز است!!!؛

یک جمله هم راجع به این تهدیدهاى آمریکا عرض بکنیم. مرتباً تهدید میکنند؛ تهدید به این زبان: همه‌ى گزینه‌ها روى میز است! یعنى حتّى گزینه‌ى جنگ. این، تهدید به جنگ است با این زبان. خب، این تهدید به جنگ، به ضرر آمریکاست؛ خود جنگ، ده برابر به ضرر آمریکاست.

------------------------------------------------------------------------------------------------

اینک پس از 33 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و رهبری 23 ساله مقام معظم رهبری،هر روز بش از پیش به قدرت ولایی و توان رهبری این شجره بی مثال و رعنا،در جریان پیشرفتهای انقلاب اسلامی؛پی می بریم.

خدا را سپاس که فرصت زیستن در نظام ولایی و تحت سایه رهبری فرزانه و مقتدر را نصیب ما گرداند.سپاس