حضرت علامه حسن زاده آملی(زیده عزه)

دیدن چهره یوسف نشان شما در قاب تصاویر،آن هم در ماههای رحمت و برکت حضرت عشق،ما را به ثناگویی و دعا بر این نعمت بی شمار مجاب کرد.

الحمدلله که حال حضرتعالی خوب است و سایه مهربانتان بر مدار ایران اسلامی و اسلام عزیز استوار...

در زیر سایه ولایی حضرت آقا امام خامنه ای(روحی فداه)برایتان آرزویی عمری سراسر عزت و برکت داریم.بیش از پیش.

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد.