گام هایی که به سمت زیارت میروند... 

 

 

...و مجید،و آستین های بالازده،و بازهم وضو ندارم!

 

 

تو کربلا میوه خیلی ارزونه...نه غلاااااااااام!!!

 

 

صدرا:بابای من= چای*من=شییـــــــ 

 

هیچ کس نگفت تو هم بیا عکس بگیریم...گریه

 


نه بابا!!!!

 

 

زینب و عمو شُکُر در یک قاب...

 

 

و بدون شرح...

نه،شرحش اینه که همه مواظب غذاهاتون باشید!