این روزها برخی از شایعات پیرامون ظهور احمدی نژاد دوم،در راستای تخریب دکتر سعید جلیلی و مشابه سازی وی با حلقه انحرافی اطراف احمدی نژاد شنیده میشود.

هرچند این اخبار به علت موج گسترده اقبال حزب الله به دکتر جلیلی و از طرف ستادی خاص مطرح شده ولی مرور چند دلیل بیّن و آشکار،پاسخی است بر این شایعات بی اساس.

1- دکتر سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری(روحی فداه) در شورای عالی امنیت ملی می‌باشند.همان منصبی که خود حضرت آقا و شهید چمران در دوران حضرت امام(قدس سره)عهده دار آن بوده اند.

در جریان مذاکرات هسته ای نیز،مقاومت ستودنی دکتر جلیلی موجبات رضایت مقام معظم رهبری و اشارات ایشان را فراهم نموده است.

موضع صریح دکتر جلیلی در خط مقاومت،در برابر موضع منفعلانه حلقه اطراف رئیس جمهور،یکی از دلایل بارز افتراق فکری این دو جریان است.

2- اطرافیان سعید جلیلی،و به خصوص افرادی چون وحید جلیلی(برادر دکتر)یکی از منتقدان جدی فعالیتهای حلقه انحرافی می باشند.در این صورت اگر قرابت فکری بین جلیلی و گفتمان سازش،وجود داشت،اولین مخالفان جلیلی،اطرافیان نزدیک وی بودند.

3- رابطه خوب و عالی سعید جلیلی با قاطبه روحانیت معزز و مراجع مکرم قم و نجف و دیدارهای وی با ایشان،نکته مشخص دیگری بر اثبات وجوه افتراق جلیلی با جریان انحرافی است.

چرا که چند سالی هست که مراجع و قاطبه روحانیت رابطه خوبی با دولتی ها ندارد.بنابراین اگر جلیلی احمدی نژاد دوم بود،دلیل پذیرش و ملاقات وی با مراجع قم چیست؟؟؟

4- هرچند دبیر شورای عالی امنیت ملی از طرف رئیس جمهور منصوب می‌شود،اما تا کنون همراهی چندانی بین جلیلی و احمدی نژاد و حتی حضور وی در ساختمان پاستور دیده نشده است.اگر جلیلی احمدی نژاد دوم است چرا تصویری از حضور وی در کنار رئیس دولت و معاونان وی منتشر نمی شود؟

5- حمایت بی چون چرای منتقدان جدی دولت از دکتر جلیلی یکی دیگر از مصادیق افتراق سعید جلیلی از حلقه انحرافی اطراف رئیس جمهور است.حضرت علامه مصباح یزدی(ادام الله ظله العالی) و آیت الله علم الهدی که از همان اول در برابر جریان انحرافی موضع گرفتند،از حامیان جدی دکتر سعید جلیلی می باشند.

بنابراین دوستان بدانند با هیچ وصله ای نمیتوان دکتر جلیلی را به حلقه انحرافی چسباند.