هیچ لذتی شیرین تر از این نیست که فقط و فقط برای انجام وظیفه و ادای تکلیف تلاش می‌کنی...