خدایا!

می‌شود مرگم را در روضه‌ی حسین جان قرار دهی؟

به حق قتلگاه...