نداری که گدای توست،آقـا می شود حتماً
بیابان قدمگاه تو،دریا می شود حتماً

دو چشمم ابر باران بود و من خوشحال از اینکه
بساط عاشقی باتو مهیا می شود حتماً

 

به پایم راه می رفتم ولیکن تجربه می گفت
دم باب الجواد (ع)تو،سرم پا می شود حتماً

زمانی را که صرف دیدن گنبدطلا کردم
ضمانت نامه خیر دو دنیا می شود،حتماً

مقدّر بوده از اول چه در محشر ، چه در برزخ
هوادار غلامان تو،زهرا (س)می شود،حتماً

به چشمت بستگی دارد عدم یا هستی خلقت
شما پلکی بزن ایجاد معنا می شود حتماً

اگر اینجا نشد سوی تو من سجاده اندازم
خدا بالای سر شاهد،که فردا می شود حتماً

و من شکی ندارم که بهشت و هرچه در آن است
میان صحن گوهرشاد،پیدا می شود حتماً

توهرچه آرزو داری بگو از پنجره فولاد
نشد در کار سلطان نیست جـانـا ، می‌شود حتماً

******