اول ذیحجه،سالروز پیوند آسمانی دردانه های هستی است.پیوندی که کرانه مهربانیش آسمان زمین و زمان را نور افشان کرد.هنوز هم هستند در این دوره زمانه غریب،آدمهایی که با انتخاب خوب و سبک زندگی اسلامی،الگویی تمام عیار برای ازدواجی موفق اند.

از جمله این خانواده های خوشبخت،همین حاج مجید آقای عزیز ماست که این روزها با آمدن فاطمه خانم،زندگیش رنگ تازه تری هم گرفته.به قول مجید جان:آن جیگر باباشه...

خدا حفظش کنه و نامش رو در زمره گریه کنان پسر زهرا ثبت و ضبط کنه،ان شاءالله.

فاطمه،جیگر باباش


این هم خود باباش