خبر رد صلاحیت نماینده فعلی بجنورد و کاندیدای اصلاح طلب مجلس نهم،هرچند برای اهالی انقلاب در استان غیر منتظره نبود اما شوک بزرگی را بر بدنه اصلاح طلبان استان وارد کرد.

اما علت قانونی رد صلاحیت محمد مهدی شهریاری چیست؟

این نماینده اصلاح طلب در گفتگو با سایت روبداد،علت اصلی رد صلاحیتش ر اینگونه شرح می دهد:"نماینده مجلس هشتم علت رد صلاحیت خود را از طرف شورای نگهبان بند یک ماده 28 و بند 3 ماده 30 خواند و افزود: در مرحله اول هم که رد صلاحت شدم و اعتراض کردم، همین دو بند قید شده بود که با اعتراض بنده به این موضوع هیچ تغییری درنظر شورای نگهبان صورت نگرفت."

بند یک ماده 28 قانون انتخابات:**

1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. 

بند 3 ماده 30 قانون انتخابات مجلس:

وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروه هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است،از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند.

**سایت شورای نگهبان-قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی   

********************************

البته اینکه آقای شهریاری این اقدام را غیر قانونی و سلیقه ای خوانده و در راستای حذف رقبا می داند،تعجب بر انگیز نسیت،اما باید از وی پرسید اگر حقیقتاً ایرادات وارده را قبول ندارد می شود دلایلی بیاورد که:

1- علت عدم موضع گیری قاطع وی در برابر حوادث ضد انقلاب و ضد اسلامی گروههای اصلاح طلب و معاند در حوادث بعد از 22 خرداد 88 چه بود؟؟؟

2- چرا علی رغم غیر قانونی اعلام شدن بسیاری از احزاب دوم خردادی ازجمله حزب مشارکت،وی باز هم به صورت علنی در برابر آنها موضع انتقادی نگرفت؟؟؟ 

آیا عدم پاسخگویی صریح به سؤالات مطرح شده،مصداق 2 ایراد وارده به آقای شهریاری نیست؟ 

حال که پرده بسیاری از حقایق فرو افتاده و گرد و خاک فتنه بر زمین نشسته،جا دارد تا اهالی سیاست،دست از بازی با کلمات برداشته و بر مسیر صداقت حرکت کنند...