تصاویر دیدار اشتون با محمد جواد ظریف در سفارت جمهوری اسلامی در وین،تاسف برانگیز و هشدار دهنده است.

دیپلمات کارکشته ای مثل آقای ظریف میدانند که سفارت هر کشور در کشور دیگر،جزئی از خاک کشور مبدأ است.پس بهتر بود خانم اشتون شئونات اسلامی را در خاک مقدس ایران حفظ کند.

زنگ خاموشی ارزشها در دولت راستگویان به صدا در آمده.

افسران جبهه انقلاب اسلامی آماده باشند.