سال 93 عطر فاطمی دارد،مثل سال قبلش.همه هم این را شنیدیم که حضرت آقا فرموده اند:"ما رزق سالانه را از روضه حضرت زهرا(س) می‌گیریم".امسال هم که سال فرهنگ است.

اما وا مصیبتا بر فرهنگی که هفت سین و عید دیدنی را به روضه مادر ترجیح دهد.

مادرم شرمنده ام.