انتقاد و خرده گیری از سیاستهای دولت نهم و دهم و به خصوص نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مهم ترین چالش نامزدهای اصلاح طلب با دولت احمدی نژدا بود.

در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری نیز یکی از ادعاهای اصلی آقایان اصلاح نحوه اجرای قانون یارانه هابود.حال پس از گذشت چند ماه از ایام انتخابات و ایجاد سوال های اساسی در برابر وعده های انتخاباتی مطرح شده،دولت یازدهم با کمک رسانه ها و منابع عظیم دولتی و اداری خود،از مردم میخواهد از گرفتن مبلغ یارانه ها صرف نظر کنند.

نکته قابل تامل در این میان،همین حجم وسیع تبلیغات برای انصراف از گرفتن یارانه هاست.با وجود اینکه قبل از مشخص شدن تکلیف یارانه بگیران قیمت بسیاری از حاملهای انرژی حتی تا مرز 30 درصد افزایش داشته و شایعه افزایش چند برابری کالاهای دیگر هم به گوش می رسد،دولتمردان با چه ادلّه ای از مردم می خواهند از خیر مبلغ ناچیز یارانه بگذرند؟

یارانه ها در واقع همان بخش از مبلغ کالاها هستند که اگر دولت آن را به حاملهای انرژی اختصاص ندهد باید به همان میزان در اختیار مردم قرار دهد.پس با این تفسیر چرا مردم باید از گرفتن یارانه صرف نظر کنند و در برابر،قیمتهای آزاد شده حاملهای انرژی را پرداخت نمایند؟

اما در این میان افرادی که با انتقاد از برنامه های اقتصادی دولت های نهم و دهم به دولت تدبیر و امید رأی دادند،آیا حاضرند از گرفتن یارانه ها منصرف شوند؟؟؟

اگر این اتفاق بیفتد جمعیتی قریب به 19 میلیون نفر باید عطای یارانه را به لقایش ببخشند.