شبی از شبهای غریب بقیع،دلم گرفت برای مظلومیت بانویی که پسرانش شرفُ الشَّمس روزگار نامردی ها بودند.

بانویی که در اصالت تقوایش همین بس که فرمود:من کنیز فرزندان زهرایم.

مادر استاد ادب را جز این انتظاری نیست.

همو که پس از چهار فرزند رشیدش که فدایی حسین(ع) شدند فرمود:دیگر مرا ام النین نخوانید...

رمضان المبارک1387/قبرستان مظلوم بقیع/حوالی قبر مطهر حضرت ام البنین(س)