در خلال دیدار همسران نمایندگان مجلس با علی لاریجانی،فرزند دکتر جعفری نماینده بجنورد در جایگاه سخنرانی مجلس مشروطه حاضر شد.لاریجانی که سعی داشت او را از جایگاه محل سخنرانی خود پایین بیاورد به مزاح گفت به نظر می‌رسد ایشان می‌خواهند زودتر از موعد نماینده شوند.