بر اساس برخی شنیده ها،احتمال تایید صلاحیت مهدی شهریاری نامزد نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بجنورد،وجود دارد.

همچنین بر همین اساس شنیده ها حاکی است،صلاحیت این کاندیدای اصلاح طلب تایید شده و به زودی اعلام می شود.البته شایعات مطرح شده،حدس و گمانهایی است که بیشتر از سوی طرفداران وی اعلام میگردد. 

برخی از منابع از احتمال اقبال اصلاح طلبان به علی اکبری،نامزد مجلس در بجنورد؛در صورت قطعیت یافتن عدم تایید صلاحیت شهریاری،اشاره می کنند. 

به هر حال باید در روزهای آتی منتظر ماند و نتیجه قطعی اعلام صلاحیت شهریاری را مشاهده نمود.گفتنی است اعلام صلاحیت یک کاندیدا در زمان تبلیغات نمایندگی مجلس،در دوره هشتم و شهر بابل-صلاحیت محسن نریمان-مسبوق به سابقه است.