زبان بی ادبی و توهین آنقدر نزد عده ای فراخ و بی چاک و بست است که جرات میکنند در منظر عموم و یک برنامه پربیننده تلویزیونی،رای بالای 80 درصدی جمهور(مردم) نظام را به سخره گرفته و با کمال پررویی از قبول نداشتن آن سخن بگویند!

نوبخت،معاون برنامه ریزی رئیس جمهور که البته از کارگزاران قدیمی و دوستان شفیق جناب هاشمی بهرمانی است،روز گذسته در برنامه تلویزیونی "شناشنامه" در پاسخ به سوالی در مورد چرایی تبریک نگفتن کاندیداهای شکست خورده در انتخابات سال 88 به احمدی نژاد،چنین گفت:

« دل ما با کسی که سال 84 پیروز شد اصلاً صاف نشد و هیچ وقت نتوانستیم او را به عنوان مظهر جمهوریت مردم فهیم و با فرهنگ و صادق جمهوری اسلامی ایران بدانیم. شاید هم اشتباه می‌کردیم اما به هرحال اگر دوباره به عقب برگردیم فکر می‌کنم انتخاب‌های من درست بود هرچند به وسلیه اکثریت تایید نشد.»

یکی نیست به دوستان مغرور بگوید:آخر مگر شما چکاره اید که تشخیص دهید رای مردم مظهر جمهوریت نظام بوده یا نه؟

مگر نشنیدید سخن مقام عظمای ولایت را که انتخابات سال 88 را کلاسی نو در جمهوریت نظامهای سیاسی دنیا دانستند؟

و آیا اگر در انتخاباتی نامزد شما و فکر شما مورد اقبال مردم قرار نگرفت،باید اینچنین به توده حزب الله بتازید و آنها را مورد دشنام قرار دهید؟

واقعا که:کلکم عاص لامری غیر مستمع قولی فقد ملئت بطونکم من الحرام وطبع علی قلوبکم ویلکم الا تنصتون الا تسمعون...