مراسم دسته روی و عزارداری سالروز شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع)

چهارشنبه ساعت 17:30 از میدان شهید به سمت حرم حضرت عباس بن موسی بن جعفر