این روزها که بحث حمایت گروهها و احزاب و بعضاً افراد مختلف از کاندیداتوری برخی ها به گوش میرسد،انفعال و عدم حضور به موقع جبهه متحد خراسان شمالی در جریان تبلیغات انتخاباتی،کمی سؤال برانگیز است.

در بین تمام تبلیغات و اقلام تبلیغاتی که این روزها توزیع میشود،تیتر یک ویژه نامه تبلیغاتی مربوط به وحدانی،نامزد نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بجنورد،حسابی حواس مرا معطوف به خود کرده است.

احمد توکلی نماینده شناخته شده تهران در حمایت از وحدانی گفته:"حضور همفکرانی چون دکتر وحدانی در مجلس نهم می تواند..."

با خواندن این تیتر و انفعال جالب توجه جبهه متحد در استان چند سؤال اساسی ذهنم را درگیر کرده:

1- اگر جناب توکلی از اعضای شناخته شده و اصلی جبهه متحد هست،که هست؛با چه مجوزی به اینجا آمده و سنگ کسی را به سینه میزند که از سوی جبهه استانی معرفی نشده است؟؟؟

2- شاید در جواب سؤال بالا برخی از دوستان بفرمایند:تبلیغات و اظهار نظر برای اشخاص آزاد است.این فرضیه قبول.اما با قبول این فرضیه باید گفت که این شخص اصولگرای وابسته به جبهه متحد با چه فرض و گمانی،وحدانی استان ما را به عنوان همفکر معرفی میکند و اگر ایشان همفکر آقای توکلی است و وی امیدوار به حضور او در مجلس نهم،پس چرا نام وحدانی در لیست جبهه استانی ما نیست؟

3- می دانم که در پاسخ به سؤال بالا هم برخی ها که زیاد هم هستند و اهل سفسطه،می گویند:قرار نیست هرکس در لیست اصولگرایان بود حتماً با ما همفکر کامل باشد و... . این فرض هم قبول.اتفاقاً بر اساس همین فرض است که بسیاری گفتند شما با چه مجوزی و بر چه اساسی برای مردم حکم میکنید؟بر اساس همین فرض است که بسیاری گفتند چرا افراد دو پهلوی فکری را در لیستهای خود می گنجانید؟بر اساس همین فرض است که باید به نوشته شریعتمداری بصیر عمل کرده و در لیست دادن ها مراقبت می کردید...

4- الا ایحال در فرصت اندک این وجیزه نمیگمجد که شرح بی مهری دوستان بر اهالی اصیل اصولگرایی را باز کنیم.که آن را نیز به وقتی دیگر می گذاریم.اما بد نیست در این روزهای پایانی جریان انتخابات و به زعم من روزهای پایانی جبهه متحد و فعالیتهای آن،بیایید کمی به عملکرد چند ساله خود دقیق باشید.از آن انتخابات سال 86 که باز هم نتوانستید به یک لیست واحد برسید.از همان انتخابات که برخی هاتان برای مذاکره با مقام ارشد استان رفتید و در نهایت با یک پست مدیریتی قانع شدید! تا این انتخابات که بازهم زیاد در مسیر مردم نبودید و اهالی اصیل اصولگرایی را نشناختید و در ایام تبلیغات این چنین منفعل بودید.

با این حال باید شکر گزار خدا باشیم که این مردم گوش به فرمان ولی امرشان،مقام معظم رهبری هستند،نه چشم به دست و فکر و قلم شما و من.

و این چند بیت از شاعر معاصر محمد کاظم کاظمی،نیز برای خودم...

 مریز آبروی سرازیر ما را
به ما باز ده نان و انجیر ما را

خدایا اگر دستبند تجمل
نمی بست دست کمانگیر ما را

کسی تا قیامت نمی کرد پیدا
از آن گوشه کهکشان تیر ما را

ولی خسته بودیم و یاران همدل
به نانی گرفتند شمشیر ما را

ولی خسته بودیم و می برد طوفان
تمام شکوه اساطیر ما را

طلا را که مس کرد دیگر ندانم
چه خاصیتی بود اکسیر ما را...