این روزها که همه سرگرم خانه تکانی شدن،من هم در بین عکسهای قدیمی مربوط به دوران حضورم در رادیوی استان(از ابتدا تا سال87) چند تا عکس از اجرای زنده برنامه صبح و صبا توی شهرستانهای مختلف استان رو پیدا کردم...

این تصویرها مربوط میشه به اجرا در آشخانه،فروردین 1387.یادش خوش...

ردیف نشسته از راست به چپ تصویر:عقیل خاکشور،جواد اسکندری،روزبه اکبرزاده،روح الله برات پور.

ردیف ایستاده از راست به چپ تصویر:فرزین حاجی زاده،علی رضوانی،آرش ضرغامی،امین عربشاهی،سید حمیدرضا پورهاشمی،حاج مهدی مسگری،امید دلشاد.