به دوستی که آرزوی دیدن بقیع را داشت گفتم:

یکی از غروبهای سرد زمستان به قطعه یک گلزار شهدای بجنورد (معصوم زاده) برو،اگر حال خوشی داشتی کفش از پا بکن،اگر دلت شکست زیارت امین الله بخوان...باور کن که ثواب زیارت بقیع را در کارنامه اعمالت ثبت کرده ای...

اینجا چیزی شبیه بقیع است...