عرش خدا فرش روضه های حسین است/ذکر همه عرشیان ثنای حسین است

جنتِ بی کربلا به هیچ نخواهم/روضه ی رضوان به زیر پای حسین است