حسین جان(ع) یک مکتب است.یک اصالت.یک اصل خدشه ناپذیر.یک حصن درخشان و محکم.

حسین جان همان مکتب ناب و اصیل و حصن حصینی است که هرکه واردش شود،رستگار و مانا و ماندگار میشود.

حسین جان(ع) مکتب سرخ عاشورائیانی است که اشک را میثاق عاشقی حسین کرده و با گریه،دل را به کهکشان آسمان پیوند میزنند...

و این هم از حک شدن نام مکتب ما بر چفیه ای در دیار کربلای ایران...

                                                                                          عکس:http://hosenjan.mihanblog.com