تندیس زیبای حاج محمد ابراهیم همت،سردار خیبر در پارک موزه دفاع مقدس/تهران