فاطمة، یا بَضعةَ المصطفی           فاطمة، تبکی لَکِ عینُ الوَفی
       فاطمه، ای پاره تن مصطفی          فاطمه، دیدگان وفا در عزای تو می‌گریند

 سالَت دماء ُالشّیعةِ مِن قلبِ بحرینِ الحزینِ
اینک این خون شیعه است که از قلب اندوهگین بحرین جاری می‌شود

 و هذه أَبنائُکِ تدعُوکِ یا أُمَّ الحسین
این‌ها فرزندان تواند ای مادر حسین که تو را می‌خوانند