السلام علیک ایها القائم...

چه سخت است به روز شدن در این وانفسای روزمره گی و سکوت روزها.. 


یا عزیز! از تو مدد می خواه برای صبر دیگری در برابر مصائب

روزهای اندوهناک طی می شود.نه برای کاستن از غم نگاهت صدقه ای می دهیم و نه حتی با یاد زینبت،عمه داغدیده ات،آرام می کنیم قلبت را.فقط یدک می کشیم نام هیئتی را،و بر سینه هامان حک شده اسم غیرت خدا!حسین...

کاش صبر ایوب زمانه،توان صبر بر معاصی ما را داشته باشد...

کاش سکوت این روزهای صَفَری تمام شود ،قصه پر غُصه زینب هم...

کاش مرهمی داشتم تا بر قلب مجروحت می نهادم ای عزیز فاطمه در قرن آهن و دود...

تو را من غمگنانه دوست دارم...

برای صبر زینبی ات یک یا علی میخواهم...