/ 2 نظر / 31 بازدید
زمر/6

برای ما دنیا همه اش بین الحرمین است؛ نصفش حرم ابولفضل و نصفش حرم حسین است... میکشی مرا حسین...

ناشناس

دلم لک زده برای بین الحرمین...!! یا ابوالفضل(ع) تو را به ارباب حسین(ع) قسم بازم دعوتم کن...!!