قرار سبز مجتبایی

امسال هم مثل چند سال گذشته،ایستگاه صلواتی خادمان امام حسن مجتبی(ع) همزمان با شب میلاد امام حسن مجتبی(روحی فداه)در لحظات نورانی مغرب در محل میدان شهید برقرار است.

سه شنبه(امروز) همزمان با شب میلاد امام مجتبی(ع) ساعت6/30 عصر

میدان شهید

حیف که امسال برای کمک،کم سعادت و بی توفیق بودم...

/ 2 نظر / 53 بازدید
...

پاییزمن به اندازه ی انگشتان هر دو دست پنجره های شهر را بسته فرض کن و حالا اگر می توانی از یک تا بی نهایت بخند! این همه پنجره ی بسته به چه درد می خورد؟ این همه خیابان شلوغ؟! این همه آدم های رنگی! پاییزمن، فصل بدهکاری گل هاست درخت های خشکیده در اندامشان، بهار ملتمسی دارند با من بخند اگر چه غمگینم! این روز ها هر روز دلتنگی هایم را برایت پست می کنم و هر روز چوب خطی روی چوب خط دیگری می گذارم می گویند همه چیز عوض شده است امیدوارم تو، خانه ات را عوض نکرده باشی.

ربنا تقبل منا