لذت شیرین

هیچ لذتی شیرین تر از این نیست که فقط و فقط برای انجام وظیفه و ادای تکلیف تلاش می‌کنی...

/ 2 نظر / 18 بازدید

ما آموخته ایم به اصلح رای دهیم؛ حتی اگر 72 نفر باشیم...

الغریب

ببخش مادر، اگر کمی دیر آمدم اگر یک مشت استخوان شدنم قدری طول کشید... من میروم بمیرم،التماس دعا