خسی در میقات

اولین روزهای ماه مبارک رمضان،چند سالی است برایم با طعم غریبی همراه است.

یاد آن میهمانی بزرگ در دهه اول رمضان سال1387،دلم را می‌تکاند.

من و خدا و ماه میهمانیش...

خسی بودم در میقات.

در روزهای آینده همراه با سفرنامه"میقات نامه"با شما خواهم بود.

/ 1 نظر / 55 بازدید