سید مهدی!...غایب

اینجا تنها کلاسی است که دانشجوهایش حضور و غیاب میکنند.

بچه ها گفتند همه حاضرند.امروز این جلسه آخری کسی غایب نیست.

ولی او دنبال کسی بود.

فانوس در دست در پی او...

رضا آذری....حاضر

احمد براتی...حاضر

.

.

حاضر

.

.

حاضر

 

سید مهدی....غایب.

چرا همیشه سید مهدی غایب است؟؟؟

باز هم کلاس تعطیل شد...

استاد نیامده بود.

/ 6 نظر / 21 بازدید
مريم دارا

تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز

توبنویس

سلام مطلب شما در سايت "tobenvis.com" منتشر گرديد منتظر حضور بعدي شما و ارسال مطالب زيبايتان هستيم توبنويس جايي براي نخبگان و ارزشی نویسان ... توبنويس : tobenvis.com

1

آسان گذشتی آخر از آرزوی مریم کهنه ست رد پایت اطراف کوی مریم ارزانی تو این دل یکدم بمان فراری بیگانه با دل من ! برگرد سوی مریم اینجا پر از بهار است جایی برای غم نیست اما اگر نباشی ،زرد است روی مریم

1

ای پیک راستان خبر یار ما بگو احوال گل به بلبل دستان سرا بگو ما محرمان خلوت انسیم غم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو خداحافظ

سیدرضا

بی او کلاس که هیچ بازار دل ها هم تعطیل است

سیدرضا

بی او کلاس که هیچ بازار دل ها هم تعطیل است