وقتی می آیند

درست وقتی می آیند که غرق شده ایم

می آیند برای کمک و دستگیری

درست وقتی می آیند که رفاقتهایمان رنگ باخته

وقتی می آیند که خیلی وقت است دور هم جمع نشده ایم

درست وقتی می آیند که نیازشان داریم...

دمشان گرم...

/ 0 نظر / 6 بازدید