دنیای اسلام و پدیده ای به نام"احمدی نجاد"

سفر اخیر محمود احمدی نژاد به ترکیه و اقبال و استقبال مسلمانان ترک از وی بار دیگر بر یک واقعیت غیر قابل انکار تاکید کرد.محمود احمدی نژاد "پدیده ای" ملموس برای دنیا ی اسلام است.

آنچه از پس این ماجرا خودنمایی می کند،نگاه فرامرزی به این پدیده است.در واقع با نگاهی واقع بینانه باید بپذیریم که نگاه دیگران(در آن طرف مرزها)به احمدی نژاد با نگاه بسیاری از ما متفاوت است.

اگر باور کنیم که اصلی ترین پیام انقلاب اسلامی مبارزه با ظلم و کفر و صدور فرهنگ مبارزه در آن طرف مرزهای ایران اسلامی است،باید بپذیریم که احمدی نژاد تا حد زیادی این پیام را به دنیای اسلام رساند.

بگذریم که ما خیلی هم دل خوشی از برخی کارها و اقدامات و دوستی های او نداریم.اما بپذیریم که دنیای اسلام هنوز هم "احمدی نجاد" را دوست دارد.

/ 0 نظر / 60 بازدید