لولو و ممه یا جهنم و بْزدل؟؟

قدیم تر  ها بعضی از آقایانی که امروز بر مسند قدرت جمهور نشسته اند،استاد احمدی نژاد را برای ادبیاتش مسخره و گاهی به باد انتقادات تند می گرفتند که در شأن یک رئیس جمهور نیست از چنین ادبیاتی استفاده کند.

حرفشان متین و درست بود.هیچ شکی هم در کلامشان وارد نیست.ولی یک سؤال:

آیا در شان یک رئیس جمهور آن هم با ردای روحانیت هست که منتقدانش را "بزدل"،"ترسو"بخواند و نگرانی هایشان را به جهنم دایورت کند؟

تفاوت ادبیات احمدی نژاد با ادبیات جدید المعلوم! در این است که رئیس جمهور قبلی این ادبیات و واژه ها را در برابر دشمنان استفاده می‌کرد.آنجا که می گفت "آنقدر قطعنامه دهید تا قطعنامه دانتان پاره شود" یا "آب را بریزید آنجایی که می سوزد" معلوم بود که اشداء علی الکفار است.

اما این ادبیات جدید که پیشتر هم سابقه داشت و بعضی را بی سواد خواند،کاملا روی سخنش با دوستان است نه دشمنان.مع الاسف این طریقه اسلام و قرآن نیست...

/ 1 نظر / 52 بازدید
یک شهروند

احسنت