حلما و روزها...

بسم الله الرحمن الرحیم

با حِلما وارد سرزمین وبلاگ ها شدم.حلما نامی قرآنی است به معنای صبور.شاید صبر در این روزها بهتر از هر متاعی است.

پس خدایا  صبرمان بده تا قرار بگیریم بر آنچه تو برای مان نمی پسندی و شُکرمان عنایت کن برای هر انچه که به ما می پسندی...

روزها،نام وبلاگ من است تا گذری باشد بر روزهای رفته و پیش رو...

 

/ 0 نظر / 11 بازدید